shopping cart image
Количката е празна
Общо: 0.00 лв.

Banner
Member of The Internet Defense League
Member of The Internet Defense League

ВЛЕЗ В КУРСА

Как се води обучението? Как да се включите?   >>   Как се води обучението?

Как се води обучението?


Обучението се състои от 60-минутни или 30-минутни уроци, които се резервират и заплащат предварително. Всеки курсист уговаря със своя преподавател дати и часове, в които ще се провеждат неговите / нейните уроци.

Учебното съдържание е съобразено с нуждите и интересите на отделния курсист. Например, ако курсист срещне трудности с даден материал (например глаголно време), ще му се изготвят допълнителни упражнения, с които да затвърди знанията си. Ако в хода на курса изникне непосредствена потребност (например има спешна нужда от подготовка за интервю за работа), ще получи допълнителен тренинг, който да му помогне да се справи с езиковата си задача.


ПРАВИЛА

А. ГРАФИК НА УРОЦИТЕ.
1. Датите, на които ще се състоят уроците, се уговарят предварително – в първия урок от новия пакет.
2. Курсисти, които не могат да фиксират дати за уроците си предварително, могат да си запазват часове „урок за урок” – най-рано 24 часа преди урока (т.е. ако курсист иска да има урок на 2. май, трябва да го запази не по-късно от 1. май по телефона или в Скайп акаунта на преподавателя си).
3. Отлагане на запазен урок става по всяко време с телефонно обаждане.
4. Ако урокът се налага да бъде прекъснат поради лоша интернет връзка или друг внезапно възникнал проблем, минутите, които остават невзети, се прибавят към следващия урок (т.е. ако урок прекъсне на 30-тата минута, следващият урок ще трае 60 + 30 = 90 минути).

Б. УЧЕБЕН ПРОЦЕС
1. Направените домашни работи се изпращат на Скайп акаунта или на имейла на преподавателя до 19.00 часа в деня преди урока, за да има време преподавателят да ги провери и да се подготви за урока.
2. Ненаправени домашни работи се правят по време на час – обикновено в следващия урок.
3. Ако курсист закъснее за урока си повече от 15 минути, урокът се отлага (това се прави, за да не се обърква графикът на останалите уроци на преподавателя).

В. ЗАПЛАЩАНЕ
1. Заплащането на пакета уроци става преди началото на първия урок от него.
2. Курсистите се уведомяват, че трябва да подновят пакета си от уроци, на последния урок от изтичащия пакет.
3. Всички банкови такси, дължими при заплащането на пакета уроци, са за сметка на курсиста. (Размерът на международните преводни такси е причината да съветваме курсистите да не изпращат пари от чужбина. Тези, които пребивават в чужбина, могат да внасят таксите си през българска сметка.)

Г. СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ
1. Сертификатните изпити в Speak-online са присъствени. Те покриват изискванията на Европейската езикова рамка за съответното ниво по четене, писане, слушане и говорене, както и граматика и лексика (Use of English).
2. Изпитите се държат в гр. София. Ако курсистът желае, може да държи изпита си в населено място, различно от София. В този случай той / тя поема пътните разходи на квестора и една нощувка в хотел по негов (на курсиста) избор, като наетата от него / нея стая ще се използва за изпитна „зала”.
3. Курсистите сами определят датите на сертификатните си изпити.
4. Курсистите мога да получат сертификатите си по пощата 3 работни дни след издържания изпит. Ако изпитът не е издържан, или оценката от него не удовлетворява курсиста, той / тя може да държи изпита отново.
5. На курсисти, не покрили цяло ниво и не държали сертификатен изпит за ниво, се издава сертификат за присъствие (Certificate of Attendance) за броя часове, посетени от курсиста. Сертификатът за присъствие не изисква полагане на изпит и е безплатен.
6. Желаещите да държат сертификатен изпит за ниво, които не са наши курсисти, могат да държат изпит в Speak-online. При успешно издържан изпит им се издава сертификат за съответното ниво.

login